montaż


Istotą działania urządzeń UVenter jest jego położenie w już istniejących kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz konstrukcja, która pozwala na dezynfekcję powietrza w trakcie jego przepływu podczas użytkowania.

Wentylacja mechaniczna lub konwekcyjna pompuje zdezynfekowane powietrze do pomieszczenia, a położenie urządzenia uniemożliwia przedostawaniu się promieniowania UV-C poza miejsce działania, dzięki czemu osoby znajdujące się w pomieszczeniu nie są narażone na przypadkowe oddziaływanie promieniowania.
  1. Istniejacy kanał wentylacyjny.
  2. Montaż UVentera w części wlotowej powietrza do instalacji.
  3. Dezynfekcja wlatującego powietrza i bezpieczne rozprowadzenie go w instalacji.

 ○  ○
○  ●  ○
○  ○