Korzyści z zastosowania lamp bakteriobójczych UVenter montowanych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

  • maksymalizacja wydajności systemu
  • wydłużenie żywotności dmuchaw
  • oczyszczanie filtrów stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji poprzez usunięcie zgromadzonych w nich zanieczyszczeń biologicznych
  • zdrowsze powietrze do oddychania
  • eliminacja zanieczyszczeń powietrza opartych na DNA (bakterie, wirusy, zarodniki pleśni, drożdże, pierwotniaki)