badania


Promieniowania bakteriobójcze - redukcja mikroorganizmów● Marsylia

Pierwsze udokumentowane zastosowanie UV do celów dezynfekcji miało miejsce w 1910 roku w prototypowej stacji wody pitnej w Marsylii. 
Od tego czasu, efektywne wykorzystanie energii ultrafioletowej do redukcji mikroorganizmów rozpowszechniło się w szerokim zakresie zastosowań jak np.: oczyszczanie wody pitnej i ścieków, powietrza w pomieszczeniach, żywności i innych produktów konsumenckich, a także w ogrodnictwie czy w opiece zdrowotnej. Lampy UVenter UV-C są zaprojektowane, instalowane i wykorzystywane zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, a także wytwarzane z wykorzystaniem ściśle kontrolowanych procesów przemysłowych. Urządzenia UV-C powinny być zawsze montowane przez profesjonalistów, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i instrukcjami.● Boston

Badania bostońskie przeprowadzone zostały przez zespół mikrobiologów Szkoły Medycznej Uniwersytetu Bostońskiego
Udowodniły one, że próbka zawierająca wirus SARS CoV-2 poddawany działaniu różnych dawek promieniowania UV-C pochodzących z promienników uległa dezaktywacji w zależności od warunków; 5 mJ/cm2, spowodowało zmniejszenie liczby wirusów SARS-CoV-2 o 99% w ciągu zaledwie 6 sekund. W oparciu o wyniki badań ustalono, że dawka 22 mJ/cm2 skutkować będzie zmniejszeniem liczby wirusów o 99,9999% w ciągu 25 sekund.Lampy UVenter UV-C do odkażania górnych partii powietrza dezaktywowały 99,99% wirusa SARS-CoV-2 w powietrzu w pomieszczeniu w ciągu 10 minut, a po 20 minutach poziom wirusa był poniżej poziomu wykrywalnego.