czas pandemii



Pandemia COVID-19 postawiła świat w obliczu nowej nieznanej nam do tej pory sytuacji. Dla wielu z nas jest to czas izolacji i obaw o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Obawiamy się utraty pracy, martwimy się o dzieci pozbawione kontaktu z rówieśnikami, tęsknimy za kawą na mieście, obiadem w restauracji, seansem w kinie czy wyjściem na siłownię.
COVID  COVID COVID   COVID   COVID
Żyjemy w ciągłej niepewności- nie wiemy co jest bezpieczne, a co może być potencjalnym zagrożeniem. Czy dotykanie produktów w sklepie może się skończyć chorobą? Czy dziecko powracające z przedszkola może odwiedzić babcię? Czy konieczna wizyta w urzędzie nie zwiększy ryzyka utraty zdrowia?
                                                                                                                            

lampa UV-c



Każda nasza decyzja wiąże się z odpowiedzialnością.
Nasz produkt powstał po to, żeby funkcjonowanie w przestrzeni publicznej stało się znów bezpieczne.

















Wymiary: 45 x 15,5 x70 (mm)
Żywotność: 2 lata
Moc źródła: 105 W
Zasilanie: 230 V
Długość przewodu: 120 cm


UVenter typ 1
Wymiary kanału nawiewowego:
700 mm x 700 mm x 400 mm (min. dł. kanału)
Temperatura powietrza: 20oC
Maksymalny przepływ powietrza: 300 m3/h



UVenter typ 2
Wymiary kanału nawiewowego:
700 mm x 700 mm x 400 mm (min. dł. kanału)
Temperatura powietrza: 20oC
Maksymalny przepływ powietrza: 1200 m3/h


* zapewniamy optymalny dobór ilości i parametrów UVenterów na podstawie wytycznych klienta






technologia UV-C




Lampa UVenter stosowana jest w celu sterylizacji wentylowanego powietrza. Przy odpowiednim czasie naświetlania promieniowaniem UV–C, o długości fali 254 nm, powoduje dezaktywację DNA i RNA mikroorganizmów (takich jak bakterie, wirusy, zarodniki pleśni, drożdże i pierwotniaki), czyniąc je "sterylnymi" (niezdolnymi do rozmnażania), co w kategoriach biologicznych skutkuje "martwym" mikroorganizmem.





Akceptowalny stopień neutralizacji jest określany przez całkowitą ilość energii UV- C, którą "widzi" mikroorganizm. Jest to "dawka". Dawka jest iloczynem intensywności promieniowania UV- C (wyrażonej w mikrowatach na centymetr kwadratowy) i czasu ekspozycji na to promieniowanie.






UV-C spośród fal UV ma najwyższą energię, oddziaływującą na żywe organizmy (także bakterie, wirusy, grzyby) na poziomie molekularnym, prowadząc do nieodwracalnych zmian w DNA.




Badania Uniwersytetu Bostońskiego w USA potwierdziły, że promienniki UV-C skutecznie dezaktywują wirus SARS-COV-2, który powoduje chorobę COVID-19. Po przekroczeniu określonej dawki promieniowania UV-C wirusy uległy całkowitej dezaktywacji.
 Technologia wykorzystująca promieniowanie UV-C nie jest niczym nowym. Światło UV to naturalnie występujące w przyrodzie promieniowanie, charakteryzujące się małą długością fali, co oznacza, że ma ona wysoką częstotliwość, a tym samym wysoką energię. Technologia wykorzystująca promieniowanie UV-C nie jest niczym nowym. Światło UV to naturalnie występujące w przyrodzie promieniowanie, charakteryzujące się małą długością fali, co oznacza, że ma ona wysoką częstotliwość, a tym samym wysoką energię.


montaż


Istotą działania urządzeń UVenter jest jego położenie w już istniejących kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz konstrukcja, która pozwala na dezynfekcję powietrza w trakcie jego przepływu podczas użytkowania.









Wentylacja mechaniczna lub konwekcyjna pompuje zdezynfekowane powietrze do pomieszczenia, a położenie urządzenia uniemożliwia przedostawaniu się promieniowania UV-C poza miejsce działania, dzięki czemu osoby znajdujące się w pomieszczeniu nie są narażone na przypadkowe oddziaływanie promieniowania.








  1. Istniejacy kanał wentylacyjny.
  2. Montaż UVentera w części wlotowej powietrza do instalacji.
  3. Dezynfekcja wlatującego powietrza i bezpieczne rozprowadzenie go w instalacji.

 ○  ○
○  ●  ○
○  ○